Uitleen en verhuur

Wanneer u voor kortdurend gebruik (maximaal 26 weken) een hulpmiddel nodig heeft zoals een rolstoel, is het mogelijk dit hulpmiddel te lenen. Dit is georganiseerd vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. Het pakket dat geleend kan worden is vastgelegd in de Zorgverzekeringwet (Zvw) en is daarmee voor iedereen gelijk.

Om een hulpmiddel te lenen in een Thuiszorgwinkel of Uitleenpunt, heeft u uw legitimatiebewijs en zorgverzekeringspas nodig. Wanneer u het hulpmiddel voor iemand anders gaat lenen, heeft u naast uw eigen legitimatiebewijs, het legitimatiebewijs en de zorgverzekeringspas van de gebruiker van het hulpmiddel nodig.

Voor het lenen van een hulpmiddel, moet een aantoonbare reden zijn. Daarom moet bij elk hulpmiddel een indicatie gesteld worden. Deze indicatiestelling wordt in de meeste gevallen verzorgd door een medewerker van de Thuiszorgwinkel of het Uitleenpunt. Voor een aantal producten is er een indicatie van een arts of verpleegkundige nodig. Dit geldt voor bedden, anti decubitus materialen, transferproducten en trippelstoelen.

Het kan zijn dat uw zorgverzekeraar in een aanvullend pakket hulpmiddelen verstrekt die niet binnen het basispakket vallen. Dit is per verzekeraar verschillend en kunt u terugvinden in uw polisvoorwaarden.

Loophulpmiddelen, zoals krukken, looprek, vierpoot en rollator kunt u alleen huren, deze worden niet meer vergoed door de ziektekostenverzekeraars.